Hũ đựng gia vị hình xoắn SS06

Description

Size 4x8cm