Hũ đựng gia vị hình gà SS05

Description

Size 4x4cm