Hũ đựng gia vị hình bạch tuột SS02

Description

Size 7x8cm